Norėdami atsidaryti sąskaitą ir naudotis TeslaPay paslaugomis, turite:


Asmeninei / Laisvai Samdomo Darbuotojo Sąskaitai:


Verslo Sąskaitai:

  • verslas turi būti registruotas bet kurioje iš ES / EEE / ELPA šalių (skaityti daugiau apie tai, kurių šalių gyventojai/verslai gali užsiregistruoti);
  • pateikti visą informaciją ir dokumentus, kurių buvo paprašyta registracijos metu (dokumentai priimami tik anglų ar lietuvių kalbomis);
  • įmonės atstovas turi sėkmingai praeiti patikros procesą.