Norėdami atsidaryti sąskaitą ir naudotis TeslaPay paslaugomis, turite:


Asmeninei / Laisvai Samdomo Darbuotojo Sąskaitai:

 • būti bent 18 metų;
 • būti piliečiu arba turėti leidimą gyventi bet kurioje iš ES/EEE/ELPA šalių, arba būti Ukrainos piliečiu (turi būti pateiktas galiojantis pasas), išskyrus Krymo regioną (skaityti daugiau apie tai, kurių šalių gyventojai gali užsiregistruoti);
 • pateikti visą informaciją, kurios buvo paprašyta registracijos metu;
 • sėkmingai patvirtinti tapatybę;
 • išsiųsti paso kopiją (jei tapatybės patvirtinimo metu buvo pateiktas leidimas gyventi);
 • atsiųsti adresą patvirtinantį dokumentą (prieš užsisakant kortelę);
 • pateikti privataus verslo registracijos dokumentą arba licenciją (jei esate laisvai samdomas darbuotojas);


Verslo Sąskaitai:

 • verslo įmonė gali būti registruota bet kurioje iš šalių, išskyrus šalis, su kuriomis mes nebendradarbiaujame;
 • pateikti visą informaciją ir įmonės atstovo ar direktoriaus pasirašytus dokumentus, kurių buvo paprašyta registracijos metu (dokumentai priimami tik anglų ar lietuvių kalbomis bei turi buti išduodi ne seniau nei prieš 1 metus);
 • pateikti įmonės atstovo paso kopiją (jei tapatybės patvirtinimo metu buvo pateiktas leidimas gyventi);
 • įmonės atstovas turi sėkmingai praeiti patikros procesą.