Norėdami patvirtinti savo adresą, pateikite išsamias, aukštos kokybės, lengvai įskaitomas vieno iš šių dokumentų kopijas:


 • Asmens tapatybės dokumentas, ant kurio yra nurodytas jūsų adresas (negali būti tas pats dokumentas, kuris buvo naudojamas tapatybės patvirtinimui);
 • Leidimas gyventi, and kurio yra nurodytas jūsų adresas.


Šie dokumentai turi būti ne senesni nei 90 dienų (3 mėnesiai):

 • Bet kuris iš šių išrašų:
  • Finansinis/Banko/Kredito Unijos/Kredito kortelės Išrašas PDF formatu arba gautas paštu.
 • Komunalinių paslaugų sąskaitos:
  • Vandens/Elektros/Televizijos/Dujų/"Konsulinio" mokesčio sąskaitos.


Šie dokumentai turi būti ne senesni nei 180 dienų (6 mėnesiai):

 • Oficialūs laiškai nuo:
  • Vyriausybės įstaigų/Vidaus Reikalų Ministerijos/Iždo/Jos Didenybės Įplaukos ir Muitinė/Švietimo Įstaigų/Nekilnojamojo turto nuomos sutartis (su sąlyga, kad ši sutartis pasirašoma dalyvaujant oficialiai nekilnojamojo turto agentūrai arba įregistruota valstybinėje įstaigoje).
 • Kiti dokumentai:
  • Jei turite kitą dokumentą, kuris galėtų patvirtinti jūsų adresą, tačiau nėra paminėtas sąraše, vistiek galite jį pateikti ir mes jį įvertinsime.


Pastaba: dokumentuose turi būti nurodytas Jūsų pilnas adresas ir turi atitikti aukščiau nurodytus datos reikalavimus.