Norėdami patvirtinti savo adresą, pateikite išsamias, aukštos kokybės, lengvai įskaitomas vieno iš šio dokumentų kopijas:

 • Asmens tapatybės dokumentas, ant kurio yra nurodytas Jūsų adresas (negali būti tas pats dokumentas, kuris buvo naudojamas tapatybės patvirtinimui);
 • Leidimas gyventi, and kurio yra nurodytas Jūsų adresas.


Šie dokumentai turi būti ne senesni nei 90 dienų (3 mėnesiai):

 • Bet kuris iš šių išrašų:
  • Finansinis / Banko / Kredito Unijos / Kredito Kortelės Išrašas PDF formatu arba gautas paštu.
 • Komunalinių Paslaugų sąskaitos:
  • Vandens / Elektros / Televizijos / Dujų / "Konsulinio" mokesčio sąskaitos.


Šie dokumentai turi būti ne senesni nei 180 dienų (6 mėnesiai):

 • Oficialūs laiškai nuo:
  • Vyriausybės įstaigų / Vidaus Reikalų Ministerijos / Iždo / "Jos Didenybės Įplaukos ir Muitinė" / Švietimo Įstaigų/Nekilnojamojo turto nuomos sutartis (su sąlyga, kad ši sutartis pasirašoma dalyvaujant oficialiai nekilnojamojo turto agentūrai arba įregistruota valstybinėje įstaigoje)
 • Kiti dokumentai:
  • Jei turite kitą dokumentą, kuris galėtų patvirtinti Jūsų adresą, tačiau nėra paminėtas sąraše, vistiek galite jį pateikti ir mes jį peržiūrėsime.


Pastaba: dokumentuose turi būti nurodytas Jūsų pilnas adresas ir turi atitikti aukščiau nurodytus datos reikalavimus.