Jūsų TeslaPay sąskaita yra mokėjimo sąskaita, kuri, be kitų funkcijų, suteikia galimybę atlikti ir SEPA, ir ne SEPA mokėjimus, taip pat konvertuoti pinigus į kitą valiutą. TeslaPay veikia pagal mokėjimo paslaugų direktyvą (2007 m. Lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/64/EC) ir Lietuvos Respublikos nacionalinius įstatymus. 


Pasirinkite savo sąskaitos planą:

Asmeninių sąskaitų planas rasite čia.

Verslo sąskaitų planus rasite čia.


Visos Jūsų operacijos (įskaitant dabartinį sąskaitos likutį, įdėtus, gautus, išsiųstus ir (arba) išimtus pinigus) yra įrašomos TeslaPay sąskaitos operacijų istorijos skyriuje: Atidarydami sąskaitą, Jūs sutikote ir priėmėte visą riziką, susijusią su balanso laikymu keliomis valiutomis, įskaitant riziką, susijusią su atitinkamų valiutų kursų svyravimais laikui bėgant. Jūs sutikote, kad nesinaudosite mūsų paslaugomis spekucialinei prekybai. Daugiau inforamcijos apie pinigų keitimą rasite spustelėję čia.


Sutikdami su Bendrosiomis Sąlygomis, Jūs sutikote, kad Jūsų TeslaPay sąskaitoje visada būtų teigiamas arba nulinis likutis. Jei Jūsų sąskaitos likutis neigiamas dėl lėšų grąžinimo, operacijos atšaukimo, mokesčių išskaičiavimo ar bet kokių kitų atliktų veiksmų, Jūs sutikote nedelsiant grąžinti neigiamą likutį be jokio išankstinio pranešimo iš mūsų. Mes galime imtis pagrįstų veiksmų, kad susigrąžintume iš Jūsų neigiamą balansą, pavyzdžiui, galime naudot skolų išieškojimo paslaugą arba imtis tolesnių teisinių veiksmų. Apmokestinsime Jus už visas išlaidas, kurias patirsime, dėl papildomų pinigų surinkimo pastangų.


Jūs esate atsakingi už visus mokesčius, kurie gali būti taikomi Jūsų sumokėtiems arba gautiems mokėjimams, ir Jūs esate atsakingi už teisingo mokesčio surinkimą, ataskaitą ir jo sumokėjimą atitinkamai mokesčių inspekcijai.