• Komentarai ir Įrašai Socialiniuose Tinkluose. Klientai kviečiami pradėti diskusijas socialiniuose tinkluose, tačiau, TeslaPay pasilieka teisę ištrinti komentarus ar įrašus, kurie pasirodė nepagarbūs. Priimame atsiliepimus apie mūsų teikiamas paslaugas ar produktus, jei jie yra pagarbūs ir nieko neįžeidžia.

  • Klientų Aptarnavimas Per Socialinius Tinklus. Drąsiai kreipkitės, jei iškils klausimų dėl mūsų teikiamų paslaugų ar produktų. Tačiau, norėdami apsaugoti Jūsų asmeninį ir finansinį privatumą, TeslaPay neatsako į klausimus, susijusius su konkrečiomis sąskaitomis ar paskyromis per socialinius tinklus. Jei Jums reikia daugiau nei bendro klientų aptarnavimo, atsiųskite mums žinutę, prisijungę prie savo TeslaPay paskyros.

  • Privatumas ir Saugumas. Atminkite, kad apsilankę TeslaPay puslapyje bet kokiame socialiniame tinkle, Jums galioja visos to socialinio tinklo naudojimosi sąlygos ir politika, įskaitant ir jos privatumo politiką. Jums taip pat galioja ir TeslaPay politika, privatumo politika ir partnerių politika, kaip nurodyta TeslaPay Bendrųjų Taisyklių ir Nuostatų Politikoje. Siekdami papildomai apsaugoti savo privatumą, rekomenduojame į jokius komentarus ar įrašus neįtraukti savo ar kitų asmenų tapatybę nustatančios informacijos, įskaitant, bet neapsiribojant, asmens kodus, sąskaitų numerius, kortelių numerius ar kortelių nuotraukas, telefono numerius, el. pašto adresus. Jei įtrauksite asmenį identifikuojančią informaciją, Jūsų komentaras ar įrašas gali būti ištrintas.