Bendra informacija:

 1. Įmonės el.pašto adresas ir telefono numeris - abu bus reikalingi registracijai užbaigti ir vėliau prisijungiant prie paskyros. Nurodykite tokius kontaktinius duomenis, į kuriuos galėsite gauti išsiųstas SMS žinutes.
 2. Įmonės atstovo asmeninę informaciją, tokią kaip pilnas vardas ir pavardė, asmens kodas ar gimimo data, gyvenamosios vietos adresas ir pan. 


Taip pat, mes prašome pateikti šiuos dokumentus:

 1. Išrašas iš Juridinių asmenų registro ir Direktorių registro, jei ši informacija nebuvo įtraukta į Juridinių asmenų registro išrašą (išrašas turi būti pavizuotas direktoriaus bei išduotas ne seniau nei prieš 6 mėnesius);
 2. Akcininkų registro išrašas Shareholders Register (išrašas turi būti pavizuotas direktoriaus bei išduotas ne seniau nei prieš 6 mėnesius);
 3. Įmonės vadovo ir akcininkų, kurie valdo 25% ar daugiau įmonės akcijų, asmens dokumentų kopijos;
 4. Licencija (jei priklauso pagal įmonės veiklos sritį).

Note: oficialūs dokumentai priimami tik anglų ar lietuvių kalba bei turi būti išduoti ne seniau nei prieš 6 mėnesius. Išversti dokumentai turi būti patvirtinti notaro bei apostile.Papildoma informacija


Mes galime papildomai jūsų paprašyti:

 • pateikti informaciją apie įmonės lėšų šaltinį (tame tarpe įmonės balansą, pelno/nuostolių ataskaitą, sutartis ir t.t.); arba
 • paaiškinti kokiu tikslu yra atidaroma verslo sąskaita; arba
 • nurodyti kokiu tipo mokėjimus planuojate atlikti; arba
 • pateikti įmonės verslo partnerių sąrašą; arba
 • kita.


Ši informacija mums reikalinga tam, kad galėtume atidžiai peržiūrėti jūsų verslo sąskaitos registraciją, atidaryti sąskaitą bei vykdyti jūsų įmonės įeinančius ir išeinančius mokėjimus remiantis teisine baze.
Note: savo veikloje mes griežtai vadovaujamės pinigų plovimo ir teroristų finansavimo direktyvomis bei kitais susijusiais teisės aktais. Kiekviena verslo kliento registracija yra peržiūrima atskirai.   


Prašome atidžiai peržvelgti aukščiau nurodytą informaciją, nes registracijos mokestis yra negrąžinamas.