OUR – klientas moka TeslaPay ir banko korespondento įkainį. Taip pat, gali atsirasti papildomi mokesčiai, jei mokėjimo atlikimo metu bankas tarpininkas ar gavėjo bankas pritaikys papildomus mokesčius. Tam tikrais atvejais bankas korespondentas ar/ir gavėjo bankas nesivadovauja TeslaPay instrukcijomis ir mokesčio dalį gali nurašyti nuo pervedamos sumos.


SHA -  klientas moka tik TeslaPay mokesčius. Gavėjas sumoka visus banko korespondento ir gavėjo banko, su mokėjimu susijusius mokesčius.

 

BEN - gavėjas sumoka TeslaPay ir kitų bankų mokesčius, kurie yra nurašomi nuo mokėjimo sumos. Pasirinkus šį mokesčio tipą, minimali mokėjimo suma yra 200 EUr arba ekvivalentas kita valiuta.

 

  • TeslaPay taiko tik SHA tipo įkainius išeinantiems mokėjimams eurais arba kita EEE* šalių valiuta** EEE šalių erdvėje. Atliekant mokėjimą į EEE šalį eurais ar kita EEE šalių valiuta, gavėjo bankas gauna pilną mokėjimo sumą, o gavėjo banko mokestis bus nurašytas nuo gavėjo, jei tai yra sutarta tarp gavėjo banko ir mokėjimo gavėjo. Jei mokėjimo nurodyme bus pateiktas BEN ar OUR tipo mokestis, TeslaPay turi teisę jį pakeisti į SHA.
  • TeslaPay taiko OUR ir SHA tipo mokesčius išeinantiems mokėjimams eurais ir kitomis valiutomis už EEE teritorijos ribų. BEN tipo mokestis NEGALI būti taikomas mokėjimams eurais. 

 

 

* Europos Ekonominė Erdvės (EEE) šalys: Islandija, Norvegija, Lichtenšteinas ir 28 Europos Sąjungos šalys – Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Prancūzija, Graikija, Estija, Airija, Italija, Kipras, Latvija, Didžioji Britanija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Ispanija, Vengrija, Vokietija, Švedija ir Kroatija.

 

** Europos Ekonominė Erdvės (EEE) šalių valiutos: EUR, GBP, NOK, SEK, CZK, CHF.